Sillanrakentajan työtä

Kirjoittajat

  • Hanna Lampi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Abstrakti

Kasvatustieteen dosentti Aimo Naukkarinen on kirjoittanut osuvasti kahdesta maassamme erillään elävästä inkluusiodiskurssista, joista toinen näkee asian resurssi- ja käytännön kysymyksenä, toinen ideologisena ihmisoikeuskysymyksenä, eikä kumpikaan kuuntele toistaan (Naukkarinen, 2011, 6). Kokemukseni mukaan näitä keskustelukuplia on enemmän kuin kaksi, mutta järkähtämättömyys on yhteistä kaikille.

Kirjoittajan esittely

Hanna Lampi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Hanna Lampi (KT, ELO, LTO) toimii tällä hetkellä ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Sitä ennen hän on työskennellyt erityisluokanopettajana ylä- ja alakoulun inkluusiomallisissa ja pienluokissa, laaja-alaisena erityisopettajana, luokanopettajana sekä lastentarhanopettajana. Väitöskirja ”Aina liikkeessä” (2017) tutki pitkittäis- ja poikittaistutkimuksena suomalaisten, tansanialaisten, intialaisten, ghanalaisten ja isobritannialaisten lasten ja nuorten tulevaisuusmielikuvia sekä käsitteli tulevaisuuskasvatuksen lisäksi myös inkluusiota.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-11-30

Numero

Osasto

Artikkelit