TuVET-hanke – opettajien ja opettajaksi opiskelevien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Kirjoittajat

  • Eija Kärnä
  • Aino Äikäs

Abstrakti

Tässä tekstissä esitellään joulukuussa 2018 alkavaa TuVET-hanketta, jossa kehitetään vaativaan erityiseen tukeen liittyvää opettajien ammatillista osaamista opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.
Hankkeen nimi tulee sanoista Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Hankkeessa kootaan
ja levitetään tutkimustietoa vaativan ja erityisen tuen pedagogisista ratkaisuista sekä kehitetään vaativan erityisen tuen sisältöjä opettajien pedagogisissa opinnoissa ja erityisopettajien koulutuksessa.
Lisäksi kehitetään ja kokeillaan tutkimusperustaista moniammatillista yhteistyömallia sekä järjestetään täydennyskoulutusta vaativaan tukeen liittyen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen,
Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen sekä Valteri-verkoston kanssa. Kaksi- ja puolivuotinen hanke päättyy 30.6.2021. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja myönnetyllä avustuksella
edistetään pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman toteuttamissuunnitelmaan kuuluvan osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 toimeenpanoa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman
(2016) osalta.

Kirjoittajien biografiat

Eija Kärnä

Professori
Erityispedagogiikka

Aino Äikäs

Yliopistonlehtori
Erityispedagogiikka

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-11-30

Numero

Osasto

Artikkelit