Toimiva inklusiivinen opetus tavoitteellisen yhteistyön edellytyksenä

Kirjoittajat

  • Birgit Paju

Abstrakti

Inklusiiviset käytänteet ja yhteistyö kuuluvat saumattomasti yhteen, mutta yhteistyö ei synny itsestään. Tässä artikkelissa Birgit Paju selostaa tutkimusta, jossa tarkasteltiin kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta sitä, miten yhteistyön eri muodot näyttäytyvät opetuksen järjestelyissä silloin, kun oppilaan tuki järjestetään osana yhteistä oppimisympäristöä. Tavoitteellinen yhteistyö on monen asian kokonaisuus. Opettajien ja koulunkäynninohjaajien tulee tarkastella omaa rooliaan ja käsityksiään inklusiivisen opetuksen toteuttamisesta siitä näkökulmasta, miten yhteistyön kautta löydettäisiin ratkaisuja arkeen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että henkilöstö haluaa tehdä yhteistyötä mutta helposti toimii perinteisten opetuskäytänteiden mukaan itsenäistä työtapaa noudattaen. Tulokset antavat viitteitä siitä, että ristiriitojen käsittelyllä ja yhteistyömuotojen tiedostamisella voidaan tehdä toimintaa näkyväksi ja muuttaa opetuksen järjestelyjä sopivaksi systeemiseksi kokonaisuudeksi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-11-26

Numero

Osasto

Artikkelit