Oppimista tukeva arviointiosaaminen osana erityisopettajan ammattitaitoa

Kirjoittajat

  • Minna Kyttälä
  • Milla Rantamäki
  • Mervi Lahtomaa
  • Piia Björn

Abstrakti

Arviointi kuuluu keskeisesti erityisopettajan työnkuvaan. Arviointi toimii tuen tarpeen
tunnistamisen lähtökohtana, ja oikeanlaisen tuen tarjoaminen sitä tarvitseville oppilaille
vaatii opettajalta jatkuvaa ja systemaattista arviointia. Koska arviointi on osa
erityisopettajan päivittäistä työskentelyä, on arviointiosaaminen näin ollen hyvin tärkeä
osa erityisopettajan ammattitaitoa. Oheisessa katsauksessa tarkastellaan opettajien
ja opettajaksi opiskelevien arviointiin ja oppimisen tukeen liittyvää osaamista
kartoittaneen hankkeen keskeisiä tuloksia.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-11-26

Numero

Osasto

Artikkelit