Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen normipohja

Kirjoittajat

  • Päivi Lång
  • Päivi Koivula
  • Merja Mannerkoski

Abstrakti

Hallinnolliset päätökset ja pedagogiset asiakirjat kulkevat käsi kädessä. Tässä
artikkelissa kerrotaan normeista, joita noudatetaan tehtäessä pedagogista selvitystä,
ja erityisen tuen päätöksestä, jonka yhteydessä päätetään toiminta-alueittain
järjestettävästä opetuksesta. Normeilla tarkoitetaan lainsäädäntöä ja opetussuunnitelman
perusteita. Opetushallitus on antanut uusia ohjeita toiminta-alueittain
järjestettävästä opetuksesta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18

Numero

Osasto

Artikkelit