Lastenneurologin näkökulmia toiminta-alueittaiseen opetukseen

Kirjoittajat

  • Hannu Heiskala

Abstrakti

Tässä artikkelissa lastenneurologian dosentti Hannu Heiskala kuvaa lastenneurologin
näkökulmasta toiminta-alueittain järjestettävää opetusta ja oppilaan geneettisen
taustan merkitystä siinä. Toiminta-alueittaisen opetuksen oppilaat ovat pääsääntöisesti
(lastenneurologisissa kognition tutkimuksissa) vaikeasti älyllisesti kehitysvammaisia.
Tämä tarkoittaa opettamisen kannalta poikkeavuutta juuri oppimisen hermostollisessa
taustassa – ”oppimiskoneisto on rikki”. Näin ollen heidän opetuksensa ja kuntoutuksensa
tulee järjestää kiinteässä opetustoimen ja lääkärijohtoisen kuntoutustyöryhmän
vuorovaikutuksessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18

Numero

Osasto

Artikkelit