Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen monet mahdollisuudet

Kirjoittajat

  • Satu Varpainen

Abstrakti

Tässä artikkelissa rehtori Satu Varpainen Sateenkaaren koulusta kertoo koulunsa
toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta. Varpaisen mukaan toiminta-alueittain
järjestettävän opetuksen mahdollisuudet ovat laajat. Opetuksen tärkeimpänä tavoitteena
on antaa oppilaalle niitä tietoja ja taitoja, joiden avulla hän tulevaisuudessa
selviytyy mahdollisimman itsenäisesti. Opetus tukee oppilaan itsetunnon kehittymistä
ja tarjoaa mielekkäitä oppimisen kokemuksia yhdessä muiden oppilaiden kanssa.
Oppiminen tapahtuu arjen tilanteissa oppilaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan eri
aistikanavat huomioon ottaen. Eri osa-alueet niveltyvät joustavasti keskenään lomittain
eikä toiminta-alueittain opiskeleminen sulje pois oppilaan mahdollisuutta opiskella
sellaista oppiainetta, jossa hänellä on erityisesti vahvuuksia. Opetuksen suunnittelu
on tiivistä yhteistyötä kaikkien oppilaan kanssa toimivien tahojen kanssa. Vain luovuus
on rajana, kun suunnitellaan ja toteutetaan toiminta-alueittaista opetusta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18

Numero

Osasto

Artikkelit