Toimintakykyyn liittyviä näkökulmia koulutyössä

Kirjoittajat

  • Erja Kaakkuriniemi

Abstrakti

Tutut arjen rutiinit ja toimintatavat sekä arkiset tekemiset edistävät ja tukevat toiminta-
alueittain opiskelevan oppilaan oppimista. Tyypillisesti oppilas tarvitsee runsasta
tukea lähiaikuiselta oppimiseen ja koulunkäyntiin. Lähitoimijoiden on tarpeen tarkastella
ja kuvata oppilaan toimintakykyä eri näkökulmista. Yhteinen näkemys ja ymmärrys
avartuvat, kun oppilas, huoltaja, opettaja, koulunkäynninohjaaja ja terapeutit tuovat
yhteiseen tarkasteluun ja keskusteluun näkemyksensä oppilaan toimintakyvystä eri
oppimis- ja arjen tilanteissa. Realistinen käsitys toimintakyvystä luo perustaa oppilaan
oppimiselle ja kehitykselle. Toimintakyvyn muutosten näkeminen ja muutoksen esille
tuominen on tärkeää, sillä toimintakyvyssä tapahtunut muutos voi auttaa arvioimaan
oppilaan oppimistavoitteiden saavuttamista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18

Numero

Osasto

Artikkelit