Omin voimin osana ryhmää

Kirjoittajat

  • Outi Juurikainen

Abstrakti

Tässä artikkelissa erityisluokanopettajana työskentelevä Outi Juurikainen kertoo
toiminta-alueittain opiskelevasta luokastaan Honkalampi-keskuksen koulussa Liperissä.
Koulu tarjoaa esi-, perus- ja lisäopetusta muun muassa vaikeimmin vammaisille,
autistisille sekä psykososiaalista tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Juurikaisen pitkä
kokemus toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa näkyy myös tässä artikkelissa
oivaltavina havaintoina oppilaan ja perheen kokonaisvaltaisesta huomioimisesta
koulunkäynnin kontekstissa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18

Numero

Osasto

Artikkelit