Terveisiä Sodankylästä, inklusiivisesta ja erityisen iloisesta kouluarjesta!

Kirjoittajat

  • Päivi Neitola

Abstrakti

Inkluusiosta, sen toimivuudesta ja ennen kaikkea toimimattomuudesta, on viime vuosina
kirjoitettu ja puhuttu paljon. Tässä artikkelissa erityisluokanopettaja Päivi Neitola
kuvailee inkluusion toteutumista Sodankylän Tähtikunnan koulussa. Luokanopettajana
Neitola on työskennellyt monipuolisesti erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa,
joista etenkin toiminta-alueittain opiskelevat oppilaiden opetus muovaa hänen työtään
inklusiiviseen suuntaan.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18

Numero

Osasto

Artikkelit