Selvitys erityisopettajien näkemyksistä oppimisen edistymisestä ja arvioinnista toiminta-alueittaisessa opetuksessa

Kirjoittajat

  • Irene Rämä

Abstrakti

Artikkeli perustuu Opetushallituksen toimeksiannon tuloksena syntyneeseen raporttiin
Oppimisen edistymisen seuraaminen ja arviointi toiminta-alueittain järjestettävässä
opetuksessa (Rämä, 2021). Toimeksiannon tavoitteena oli saada käsitys siitä, millä
tavoin erityisopettajat kuvaavat oppilaidensa edistymisen seurantaa ja minkälaisia
tapoja opettajilla on arvioida heidän edistymistään. Tässä artikkelissa Irene Rämä
kertoo saaduista tuloksista ja pohtii lopuksi yleisemminkin toiminta-alueittaisen opetuksen
arvioinnin haasteita.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18

Numero

Osasto

Artikkelit