Elmeri-koulujen kansallinen tilannekuva 2021–2022

Kirjoittajat

  • Tanja Äärelä
  • Jyrki Huusko

Abstrakti

Kaikki kansalliset vaativaa erityistä tukea tarjoavat toimijat osallistuvat vuosittain marraskuussa
tapahtuvaan vuosikartoitukseen. Elmeri-kouluille, sairaalaopetusyksiköille,
valtion koulukotikoulun ja Valteri-koulun yksiköille suunnatussa kyselyssä tarkastellaan
oppilaitosten oppilas- ja henkilöstöprofiileja sekä niissä tapahtuneita muutoksia ja
lisäksi joitain laadullisia teemoja. Luomme tässä artikkelissa tilannekuvan erityishuollon
palvelujen yhteydessä tai läheisyydessä sijaitsevista Elmeri-kouluista sekä tarkastelemme
oppilaiden tulosyymuutosta kuluneen kolmen vuoden aikana. Maamme
kymmenestä Elmeri-koulusta kuusi on yksittäisten kaupunkien, kolme erityishuoltopiirin
ja yksi sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitämiä. Elmeri-kouluissa
opiskelee päivätasolla 331 esi- ja perusopetusikäistä oppilasta. Oppilaiden keskeisin
tulosyy Elmeri-kouluun on kehitysvammakuntoutus, mutta psykiatriset ja neurologiset
perusteet ovat yleistyneet viime vuosina.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18

Numero

Osasto

Artikkelit