VIP-verkoston Toiminta-alueittain järjestettävä opetus -teemaryhmä

Kirjoittajat

  • Merja Mannerkoski

Abstrakti

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän
(2015–2017) loppuraportin yhtenä kehittämisehdotuksena oli vaativan erityisen tuen
ohjaus- ja palveluverkostojen, VIP-verkoston, käynnistäminen. VIP-verkoston toiminta
käynnistyi vuonna 2018, ja siinä on tehty vaativan erityisen tuen korjaavien toimenpiteiden
sekä ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen kehittämistyötä. Yksi keskeinen
teema, johon pian verkoston käynnistymisen jälkeen haluttiin kiinnittää tarkempaa
huomiota, oli toiminta-alueittain järjestettävä opetus. Kehittämisen parissa on vuodesta
2019 lähtien työskennellyt alan asiantuntijoista koottu toiminta-alueittain järjestettävän
opetuksen teemaryhmä. Tässä artikkelissa kuvataan tarkemmin teemaryhmän
työskentelyä ja siinä tuotettuja materiaaleja.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18

Numero

Osasto

Artikkelit