NEPSOS-hanke: monitieteistä tutkimusyhteistyötä neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten palvelujen kehittämiseksi

Kirjoittajat

  • Jaanet Salminen
  • Minna Kyttälä

Abstrakti

Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut eivät tällä hetkellä vastaa neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten ja heidän perheidensä tarpeisiin. Turun yliopiston sosiaalityön oppiaineen koordinoimassa NEPSOS –hankkeessa (Neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret palvelujen pyörteissä – sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan yhteistutkimus) pureudutaan tähän ajankohtaiseen teemaan tutkimalla neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten palveluiden ja palvelupolkujen haasteita sekä kehittämismahdollisuuksia. Esittelemme seuraavaksi tätä hanketta, jota toteutetaan sosiaalityön, nuorisopsykiatrian ja erityispedagogiikan yhteistyönä Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa ja jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Kolmen eri tieteenalan yhteistyöllä pyritään tuottamaan monitieteistä ja monialaista ymmärrystä ilmiöstä. 

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-05-11

Numero

Osasto

Artikkelit