S2-oppimäärän mukaan opiskelevien perusopetuksen oppilaiden näkemyksiä kielellisen tuen tarpeista eri oppiaineissa

Kirjoittajat

  • Raisa Harju-Autti
  • Hanna-Maija Sinkkonen
  • Minna Kyttälä

Abstrakti

Tässä tekstissä tarkastelemme sitä, missä oppiaineissa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -oppimäärän mukaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta opiskelevat oppilaat itse kokevat tarvitsevansa kielellistä tukea. S2-opetus ei voi vastata kaikkiin opetuskielen oppimisen haasteisiin ja toisaalta koulun opetuskielen oppimisen tuen tarpeiden erottaminen muista oppimisen tuen tarpeista on haastavaa. Koulun opetuskielen oppimisen tuen tarpeita tulisikin tarkastella laajemmin kaikkien oppiaineiden näkökulmasta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-05-11

Numero

Osasto

Artikkelit