Leikin ja vuorovaikutuksen muotoja lapsilla, joilla on autismikirjo

Kirjoittajat

  • Piret Vermilä

Abstrakti

Tässä artikkelissa esitellään Piret Vermilän tuoretta väitöskirjaa, jossa tarkastellaan toiminta-alueittain opiskelevien lasten, joilla on autismikirjo, leikin ja vuorovaikutuksen muotoja. Tutkimuksessa kävi ilmi, että lapset, joilla on autismikirjo, haluavat olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Aikuisen riittävän sensitiivinen ohjaaminen mahdollistaa lapsen leikin ja toiminnan kehityksen sekä vastavuoroisen vuorovaikutuksen säilymisen. Aikuisen toimiessa Vermilän onnistuneen leikkivuorovaikutuksen mallin mukaisesti lapsen on mahdollista päästä osalliseksi leikkiin ja vuorovaikutukseen sitoutuen toimintaan.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-05-11

Numero

Osasto

Artikkelit