Sokean oppilaan inkluusio

Kirjoittajat

  • Kaisa Hakasaari

Abstrakti

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan sokean oppilaan inkluusion toteutumista. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat luokanopettajan tuen ja ohjauksen saanti inkluusiossa sekä sokean oppilaan osallisuuden toteutuminen yleisopetuksen ryhmässä. Kirjoitus pohjautuu Kaisa Hakasaaren Oulun yliopistossa helmikuussa 2019 hyväksyttyyn pro gradu -tutkielmaan, joka koskee luokanopettajien kokemuksia sokean oppilaan inkluusiosta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-11-12

Numero

Osasto

Artikkelit