Kuudesluokkalaisten käsitykset nettikiusaamisen syistä ja kohteista

Kirjoittajat

  • Hanna-Maija Sinkkonen
  • Laura Luoto
  • Mirka Ruotsalainen

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan peruskoulun kuudennella luokalla olevien nuorten käsityksiä nettikiusaamisesta, sen syistä ja seurauksista. Tutkimus tehtiin sähköisenä lomakekyselynä tammi–helmikuussa 2017. Tutkimukseen osallistui oppilaita neljältä kuudennelta luokalta. Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin kirjoittamaan annettujen apukysymysten avulla e-lomakkeelle kirjoitelma kiusatusta ja nettikiusaajasta, jonka nimi oli joko Liisa tai Pekka. Keskitymme tässä artikkelissa 93 nuoren vastauksiin heille antamaamme kysymykseen: Ketä Pekka/Liisa kiusaa netissä? Kuvaile kiusattua.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-11-12

Numero

Osasto

Artikkelit