Opettajankouluttajien käsityksiä moninaisuudesta ja moninaisuuden opettamisesta

Kirjoittajat

  • Sanni Marjanen
  • Minna Saarinen
  • Tiina Annevirta
  • Marita Neitola
  • Jaanet Salminen
  • Minna Kyttälä

Abstrakti

Koska perusopetuksen oppilaat muodostavat moninaisen joukon, täytyisi
tulevien opettajien saada riittävät valmiudet moninaisuuden kohtaamiseen jo
opettajankoulutuksen aikana. Tämä edellyttää opettajankouluttajilta tietoa
moninaisuudesta sekä taitoa ohjata opettajaopiskelijoita oppilaiden kohtaamisessa.
Tässä artikkelissa tarkastelemme sitä, minkälainen käsitys opettajankouluttajilla
on moninaisuudesta ja moninaisuuden opettamisen merkityksestä
luokanopettajakoulutuksessa sekä minkälaiseksi opettajankouluttajat kokevat oman
moninaisuusosaamisensa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-11-01

Numero

Osasto

Artikkelit