Kouluakäymättömyys koulujen tukitoimien näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Heini Mattila
  • Johanna Leino

Abstrakti

Koulua käymättömien oppilaiden määrä on kasvanut erityisesti Suomen
peruskouluissa. Kouluakäymättömyyteen liittyy haastetta tulla kouluun, minkä vuoksi
koulu joutuu tekemään erityisjärjestelyjä koulunkäynnin jatkumiseksi. Pahimmassa
tapauksessa oppilas voi jäädä kokonaan kotiin. Ilmiö on osoittautunut varsin
haastavaksi. Koulua käymättömien oppilaiden tuen tarpeet ovat hyvin monitahoisia
ja vaativia, mikä asettaa koulujen ja kuntien resurssit ennen näkemättömän paineen
alaisiksi. Jokainen koulua käymätön nuori on vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta,
mikä on nuoren elämän kannalta tragedia ja yhteiskunnallisesti kallista. Jokainen
nuori tulisikin saada kiinnittymään kouluun siten, että hän saa peruskoulun suoritettua
ja hänen on mahdollista jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen. Tämä teksti on
laadittu osana Helsingin yliopiston erillisten erityisopettajan opintojen lopputyötä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-11-01

Numero

Osasto

Artikkelit