Oppimisen tuki ja inkluusio suomalaisessa koulussa: katsaus nykytilaan ja eräitä kehitysehdotuksia

Kirjoittajat

  • Joseph Calvin Gagnon,
  • Markku Jahnukainen
  • Juho Honkasilta

Abstrakti

Tässä kirjoituksessa käsittelemme oppimisen ja käyttäytymisen tukeen ja inkluusioon
liittyviä yleisiä periaatteita sekä esitämme eräitä kehitysehdotuksia inklusiivisen
kasvatuksen edistämiseksi suomalaisen peruskoulunpidon kontekstissa. Teksti
pohjautuu aiemmin englanniksi ja portugaliksi julkaistuun artikkeliin UNESCOn
julkaisemassa kirjassa Teacher education around the world: Challenges and
opportunities (Gagnon, Honkasilta & Jahnukainen, 2023).

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-11-01

Numero

Osasto

Artikkelit