Arviointi ja palaute opetustyössä

Kirjoittajat

  • Toni Mäkipää

Abstrakti

Kuvaan tässä artikkelissa arviointia ja palautetta opettajan työssä. Tarkastelen erityisesti formatiivista arviointia ja eri tapoja toteuttaa sitä. Tämän lisäksi pohdin, miten omia arviointi- ja palautekäytänteitä voi kehittää ja muokata. Esittelen lopuksi lyhyesti väitöstutkimukseni, jossa tutkin palautetta ja itseohjautuvuutta lukion kieltenopetuksessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-11-12

Numero

Osasto

Artikkelit