Autismikirjo ja työllistyminen

Kokemuksia työllistymiseen vaikuttaneista tekijöistä

Kirjoittajat

  • Veera Vesterinen

Abstrakti

Artikkeli pohjautuu Veera Vesterisen pro gradu -tutkielmaan, joka käsittelee toiminnallisesti korkeatasoisten autismikirjon henkilöiden työllistymistä. Haastatteluihin perustuva tutkielma lähestyy näiden henkilöiden kokemuksia selvittämällä tekijöitä, jotka ovat joko estäneet tai edistäneet työllistymistä. Tekijät on jaoteltu edelleen yksilö- ja ympäristötekijöiksi haastatellun kuvauksen perusteella. Tarkastelu yksilö- ja ympäristötekijöinä tuo esille yksilön vaikutusmahdollisuudet omaan työllistymiseensä. Tutkielman tulokset viittaavat siihen, että kohderyhmään kuuluvilla on osaamista ja motivaatiota tehdä työtä, mutta erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation vaikeudet estävät työn saavuttamisen ja säilyttämisen onnistuneesti.  Työllistymiseen vaikuttaneiden tekijöiden lisäksi ehdotetaan ratkaisuja työllistymisen parantamiseksi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-11-12

Numero

Osasto

Artikkelit