Kouluhyvinvoinnin jäljillä

Kirjoittajat

  • Sanni Heinonen

Abstrakti

Mistä kouluhyvinvointi koostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Entä miten oppilaiden hyvinvointia voidaan seurata ja edistää koulussa? Kasvatustieteen maisteri Sanni Heinonen tarkastelee tässä artikkelissa kouluhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä pro gradu -tutkielmansa pohjalta. Tutki-muksen aineisto koostuu 36:n itsensä mielenterveyskuntoutujaksi identifioineen aikuisen ja nuoren kirjallisista vastauksista, joissa he arvioivat omaa peruskouluaikaista kouluhyvinvointiaan sekä kertovat peruskoulukokemuksistaan ja kouluhyvinvointiinsa vaikuttaneista asioista. Vastausten pohjalta kouluhyvinvoinnin osatekijöiksi hahmottuvat turvallisuus, yhteenkuuluvuus, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, onnistumisen kokemukset sekä merkityksellisyys.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-11-12

Numero

Osasto

Artikkelit