Hiljainen kansa ei olekaan hiljainen – kuurojen musiikkikasvatus tutkimuksen keskiössä

Kirjoittajat

  • Katja Sutela

Abstrakti

Musiikkikasvatus kuuluu kaikille. Hiljaisen kansan äänet – remontoidut kehot on
vuosina 2021–2024 toteutettava Koneen säätiön rahoittama Oulun yliopiston ja
Jyväskylän Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) yhteinen tutkimushanke1,
jonka tavoitteena on ollut kerätä muistitietoa kuurojen asuntolakoulukokemuksista,
korvaleikkauksista ja musiikkikasvatuksesta. Yksi osatutkimus keskittyy muistitietoon
musiikinopetuksesta 1950-luvulta 1990-luvun puoliväliin sekä kuurojen kokemuksiin
musiikista ja äänestä. Tässä artikkelissa kootaan lyhyesti tähän osatutkimukseen
liittyviä keskeisiä tuloksia ja huomioita.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-17

Numero

Osasto

Artikkelit