Vaativa monialainen tuki – käsitteen kehitys ja tutkimusperustainen tarkastelu varhaiskasvatuksessa

Kirjoittajat

  • Aino Äikäs
  • Henri Pesonen
  • Lotta Aavikko
  • Noora Heiskanen

Abstrakti

Vaativa monialainen tuki on työtapa, jossa lapsen tuen suunnittelua, toteuttamista ja
arviointia tehdään monialaisessa yhteistyössä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kesken. Vaativa monialainen tuki
-käsite on syntynyt ja kehittynyt perusopetuksen tuen käytännöistä lähtien ja se
huomioidaan myös varhaiskasvatuksessa. Käsitteellä pyritään kuvaamaan tuen, ei
yksittäisen lapsen vaativuutta. Kuvaamme tässä artikkelissa vaativan monialaisen
tuen käsitettä ja sen kehitystä sekä esittelemme kaksi tutkimusta, jotka toteutimme
vaativan monialaisen tuen teemoista varhaiskasvatuksen kontekstissa. Toinen
tutkimuksista esittelee ammattilaisten näkemyksiä vaativaan monialaiseen tukeen
liittyvästä yhteistyöstä ja toinen ammattilaisten tapoja tukea autistisen lapsen
yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-17

Numero

Osasto

Artikkelit