Nuorten kokemukset matematiikan tehostetusta tuesta peruskoulussa

Kirjoittajat

  • Marja Kosola

Abstrakti

Oppilaan tuen tehostaminen koskee kaikkea oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä,
mutta matematiikka on hyvin monissa tapauksissa ensisijainen syy tehostetun tuen
aloittamiselle. Tuen suunnittelun ja toteuttamisen vastuu on opettajalla. Oppilaan
kuuleminen hänen omaan oppimiseensa liittyvissä asioissa on harvinaista niin koulun
arjessa kuin tutkimuksissa. Erityisen harvinaista on sellaisten oppilaiden kuuleminen,
joilla on haasteita oppimisessa. Oppilaiden kokemuksista on kuitenkin merkittävää
hyötyä tukea suunniteltaessa. Kirjoitus pohjautuu väitöskirjaani ”Nuorten kokemukset
matematiikan opiskelusta ja tehostetun tuen tukitoimista”.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-17

Numero

Osasto

Artikkelit