Kielteistä kehää rikkomassa: käytösongelmat, haitalliset suoritusstrategiat ja koulumenestys

Kirjoittajat

  • Iines Palmu

Abstrakti

KM Iines Palmun erityispedagogiikan väitöskirja ”The negative cycle – a longitudinal
study of externalising behaviours, learning motivation and academic performance
in school-age children” tarkastettiin Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja
psykologian tiedekunnassa 19.1.2024. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on
havainnollistaa väitöstutkimuksen tulosten merkitystä käytännön opetustyölle
ohjaavan opettajan näkökulmasta. Ulospäinsuuntautuvat käytösoireet, niistä
erityisesti ADHD-piirteet, ovat riski haitallisten suoritusstrategioiden kehittymiselle.
Yhdessä käytösoireet ja haitalliset suoritusstrategiat vahvistavat toisiaan jo
alakouluaikana, ja niiden vaikutukset yltävät myös yläkouluun. Tarjottu tuki ei aina
riitä kääntämään kehää myönteiseen suuntaan. Erityinen riski tukea vaille jäämiseen
näyttäisi olevan etenkin ADHD-piirteisillä tytöillä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-17

Numero

Osasto

Artikkelit