Elämänlaadun toimeenpanon palautemalli vaikeasti liikuntavammaisten nuorten elämänlaadun parantamiseksi

Kirjoittajat

  • Nina Heräjärvi

Abstrakti

Tässä artikkelissa esitellään kasvatustieteen tohtori Nina Heräjärven joulukuussa
2023 julkaistua väitöskirjaa ”Developing quality of life implementation
feedback model to improve quality of life among young adults with severe
physical disabilities”. Väitöskirjassa tutkitaan vaikeasti liikuntavammaisten
nuorten elämänlaatua ja kehitetään toisen asteen koulutusorganisaatioille ja
perusterveydenhuollon organisaatioille elämänlaadun toimeenpanon malli. Mallin
avulla nämä organisaatiot voivat kehittää nuorille tarjoamiaan palveluja niin, että
palveluiden avulla näiden nuorten elämänlaatu nousee.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-17

Numero

Osasto

Artikkelit