Vanhempien narratiivi koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisesta

Kirjoittajat

  • Eira Niska

Abstrakti

Pitkittyneet koulukiusaamistapaukset ovat olleet paljon julkisuudessa, vaikka
itse koulukiusaaminen näyttää määrällisesti laskeneen viime vuosien aikana.
Koulukiusaamisen lopettamiseen kehitettyjä interventioita on melko vähän, eivätkä
ne ole olleet kovin tuloksellisia. Merkittävänä tekijänä interventioiden onnistumisessa
pidetään vanhempien osallistumista niihin. Vanhempien osallistumista heikentää
vanhempien luottamus koulua kohtaan. On esitetty, että vanhempien käsitysten ja
kokemusten kuuleminen ja ymmärtäminen ovat ratkaisevia tekijöitä kiusaamiseen
puuttumisessa ja sen lopettamisessa. Tässä tutkimuksessa viiden perheen vanhemmat
kertovat oman tarinansa koulukiusaamisesta. Tutkimuksessa mukana olleiden
vanhempien luottamus kouluun on olematonta, eikä yhteistyö koulun kanssa ole
ollut sujuvaa. Vanhemmat kokevat, että koulun ulkopuolelta tuleva työntekijä on ollut
merkittävä tekijä eskaloituneen tilanteen ratkaisemiseksi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-17

Numero

Osasto

Artikkelit