Lapsen tuen toteutuminen yksityisissä päiväkodeissa

Kirjoittajat

  • Mervi Eskelinen, KM Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan lapsen kehityksen ja oppimisen tuen toteutumista yksityisissä päiväkodeissa pohjautuen kahteen kansalliseen selvitykseen. Ensimmäinen oli varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja lapsen tuen toteutumista koskeva selvitys (Eskelinen & Hjelt, 2017) ja jälkimmäinen valtioneuvoston TEAS-hankkeena toteutettu selvitys erityisopetuksen kehittämistarpeiden arvioinnista (Vainikainen ym., 2018). Varhaiskasvatuspalvelujen yksityistäminen näyttää johtavan palvelujen eriytymiseen etenkin resursseja vaativan lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen osalta. Vaikka yksityisiä päiväkoteja edustavat vastaajat arvioivat lapsen kehityksen ja  oppimisen tuen tuottamassaan palvelussa riittäväksi, rakenteellisia tukitoimia järjestetään lapselle vain harvoin tai ei koskaan. Myös työnjako lapsen tuen järjestämisessä on kunnan ja yksityisen palveluntuottajan välillä epäselvä.

Kirjoittajan esittely

Mervi Eskelinen, KM, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
mervi.k.eskelinen@xyz.fi

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-11-27

Numero

Osasto

Artikkelit