Skitsofreniapotilaiden itsenäistä tietokonepohjaista harjoittelua sisältävä kognitiivinen kuntoutus: systemaattinen kirjallisuuskatsaus

  • Minna Halunen Oulun yliopistollinen sairaala
Avainsanat: Skitsofrenia, kognitiivinen kuntoutus, tietokonepohjainen kuntoutus, itsenäinen harjoittelu, systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Abstrakti

Skitsofreniaan usein liittyviä huomattavia kognition vaikeuksia ja niistä seuraavaa toimintakyvyn alhaisuutta on pyritty kohentamaan kognitiivisella kuntoutuksella, ja meta-analyyseissa on saatu näyttöä sen vaikuttavuudesta. Skitsofreniapotilaiden määrästä, kuntoutuksen niukoista resursseista, maamme pitkistä välimatkoista sekä kognitiivisen kuntoutuksen perusperiaatteisiin kuuluvasta runsaasta harjoittelusta johtuen on syntynyt tarve kehittää uusia kuntoutusinterventioita, joissa kuntoutus voisi tapahtua ainakin osittain kuntoutujan itsenäisenä harjoitteluna. Tietokonepohjaiset menetelmät tarjoavat mahdollisuuden kehittää uusia itsenäistä harjoittelua sisältäviä interventioita. Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan, minkälaista näyttöä skitsofreniapotilaiden joko osin tai täysin itsenäisesti tapahtuvasta tietokonepohjaisesta kognitiivisesta kuntoutuksesta löytyy. Aiheesta löytyy vielä vähän tietoa; katsaukseen valikoitui lopulta vain viisi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Katsauksen perusteella skitsofreniapotilaiden kognitiivista suoriutumista voidaan kohentaa vähintään kahdesti viikossa tapahtuvalla itsenäistä tietokonepohjaista harjoittelua sisältävällä kognitiivisella kuntoutuksella. Toimintakyvyn ja elämänlaadun muutoksia tavoitellessa kuntoutuksen tulisi sisältää kuitenkin myös kasvokkaisia tapaamisia, strategioiden ja metakognitiivisten taitojen opettelua, opitun vahvistamista arjen tilanteissa, kuntoutujan ennakkomotivointia sekä varsinaista kuntoutusjaksoa seuraavaa ylläpitokuntoutusta.

Kirjoittajan esittely

Minna Halunen, Oulun yliopistollinen sairaala

nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue, nuorisopsykiatrian poliklinikka

Julkaistu
2020-06-01
Osasto
Artikkelit