Tietoa kirjastonhoitajille

Neuropsy Open on neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen avoin tieteellinen verkkojulkaisu. Koulutuksen järjestämisestä vastaa Helsingin yliopisto yhteistyössä Psykonet-yliopistoverkoston kanssa. Neuropsy Open julkaisee erikoispsykologikoulutuksen lopputöitä sekä muita kliinisen neuropsykologian alaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Toimituksen valinnat -palstalla esitellään lisäksi ajankohtaisia neuropsykologian väitöskirjoja, pro graduja ja muita julkaisuja.

Kannustamme tutkimuskirjastojen hoitajia lisäämään tämän julkaisun kirjastojensa elektronisten julkaisujen kokoelmaan. Huomionarvoista on myös, että kirjastot voivat ylläpitää tämän julkaisun avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmää, ja tarjota sen tiedekuntien jäsenten käyttöön tieteellisten julkaisujen toimittamistarkoituksiin (ks. Open Journal Systems).