Toimituksen valinnat

  • Marja Laasonen Psykologian ja logopedian osasto, Helsingin yliopisto
  • Sanna Koskinen Psykologian ja logopedian osasto, Helsingin yliopisto
  • Annamari Tuulio-Henriksson Psykologian ja logopedian osasto, Helsingin yliopisto

Abstrakti

Toimituksen valinnat on Neuropsy Open -lehden vakiopalsta, jossa toimituksen jäsenet nostavat esiin kliinisen neuropsykologian alan viimeaikaisia väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia. Lehden toinen numero keskittyy kehitykselliseen ja lastenneuropsykologiaan. Toimituksen valinnat noudattelevat tätä teemaa.

Julkaistu
2020-11-15
Osasto
Toimituksen valinnat