Autististen lasten varhaisen kuntoutuksen vaikutus jaetun tarkkaavaisuuden taitojen kehittymiseen: systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Kirjoittajat

  • Anne Mönkkönen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Autismi, varhainen kuntoutus, jaettu tarkkaavaisuus

Abstrakti

Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aiheena oli autististen lasten jaetun tarkkaavaisuuden varhaisen kuntoutuksen vaikutus jaetun tarkkaavaisuuden taitojen edistymiseen. Aiempaa tutkimusnäyttöä on saatu useissa tutkimuksissa em. kohdennetun kuntoutuksen hyödyllisyydestä ja tulosten pysymisestä seurannan aikana. Systemaattisessa kirjallisuushaussa löytyi 12 tutkimusta, jotka täyttivät vaaditut sisäänottokriteerit. Tutkimuksia tarkasteltiin osallistujia koskevien tietojen, kuntoutuksen kuvailun sekä jaetun tarkkavaisuuden mittariin liittyvien mittaustulosten perusteella. Kuntoutuksissa oli sekä asiantuntijoiden ohjaamia että
vanhempien ohjatusti toteuttamia interventioita. Kaikissa tutkimuksissa oli arvioitu kuntoutuksen vaikutusta jaetun tarkkaavaisuuden taitojen edistymiseen suhteessa kontrolliryhmään. Interventioilla oli yhtä lukuun ottamatta selvää positiivista vaikutusta jaetun tarkkaavaisuuden taitojen kehittymiseen ja tulokset pysyivät myös seurannan aikana. Tulokset olivat samansuuntaiset sekä vanhempien toteuttamissa interventioissa että asiantuntijajohtoisissa kuntoutuksissa. Aineistossa mukana olleen Murza ym. (2016) meta-analyysin tulokset olivat samansuuntaiset tämän systemaattisen katsauksen tulosten kanssa. Tulosten perusteella oikein
kohdennetulla harjoittelulla ja riittävällä vanhempien ohjauksella päästään hyviin tuloksiin jaetun tarkkavaisuuden taitojen kehittymisessä.

Kirjoittajan esittely

Anne Mönkkönen, Helsingin yliopisto

Psykologian ja logopedian osasto

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-27

Numero

Osasto

Artikkelit