Effects of technological memory aid on activities and participation, independence, quality of life and mood

Kirjoittajat

  • Sara Daavittila Department of psychology and logopedics, University of Helsinki
  • Sini-Tuuli Siponkoski
  • Mia Tuomainen Validia
  • Sanna Koskinen Psykologian ja logopedian osasto, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Tekninen apuväline, muistivaikeudet, toiminnanohjauksen vaikeudet, aktiivisuus ja osallistuminen, elämänlaatu, mieliala

Abstrakti

Tekniset apuvälineet, jotka antavat auditiivisia ja visuaalisia muistutuksia tiettynä ajankohtana, parantavat tutkitusti tehtävien suorittamista ajallaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten älypuhelimen kautta saadut muistutukset vaikuttavat laajemmin suorituksiin ja osallistumiseen, itsenäisyyteen, elämänlaatuun sekä mielialaan henkilöillä, joilla on muistin ja toiminnanohjauksen vaikeuksia. Tutkimus toteutettiin osana kliinistä kehittämisprojektia, jossa pyrittiin löytämään uusia välineitä käytännön kuntoutustyöhön asumispalveluyksikössä. Tutkimukseen osallistui 14 henkilöä, joilla oli neurologiseen sairauteen liittyviä muistin tai toiminnanohjauksen vaikeuksia. He saivat 10-12 kk ajaksi käyttöönsä älypuhelimen, johon oli asennettu muistutuksia antava sovellus. Muistutukset asennettiin jokaiselle osallistujalle yksilöllisesti osallistujien toiveiden mukaisesti. Suorituksia ja osallistumista tutkittiin ICF-viitekehyksen näkökulmasta. Omista tavoitteista suoriutumista, tyytyväisyyttä omaan suoriutumiseen, arkitoimintojen itsenäisyyttä, elämänlaatua ja mielialaa arvioitiin ennen apuvälineen käyttöönottoa, 6 kk käytön jälkeen sekä jakson lopuksi 10-12 kk jälkeen. Jakson aikana osallistujien arvio omista tavoitteistaan suoriutumisesta sekä tyytyväisyys omaan suoriutumiseen koheni. Arjen toimintakyvyssä tapahtui lievää kohenemista jakson loppupuolella. Elämänlaadussa tai mielialassa ei todettu muutosta tutkimusjakson aikana. Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisemmissa tutkimuksissa saatua näyttöä siitä, että teknisten apuvälineiden käyttö muistin tukena voi olla hyödyllinen keino muistin ja toiminnanohjauksen vaikeuksien kuntoutuksessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-27

Numero

Osasto

Artikkelit