Toimituksen valinnat

Kirjoittajat

  • Marja Laasonen Psykologian ja logopedian osasto, Helsingin yliopisto
  • Sanna Koskinen Psykologian ja logopedian osasto, Helsingin yliopisto
  • Annamari Tuulio-Henriksson Psykologian ja logopedian osasto, Helsingin yliopisto

Abstrakti

Toimituksen valinnat on Neuropsy Open -lehden vakiopalsta, jossa toimituksen jäsenet nostavat esiin kliinisen neuropsykologian alan viimeaikaisia väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia. Tässä lehden kolmannessa numerossa toimituksen valinnat kohdentuvat kuntoutukseen liittyviin teemoihin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-27

Numero

Osasto

Toimituksen valinnat