Päätoimittajalta 2/2021

Kirjoittajat

  • Laura Hokkanen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Käsillä on Neuropsy Open -verkkojulkaisun järjestyksessä neljäs numero. Artikkelit liittyvät tällä kertaa aikuisneuropsykologiaan.

Ensimmäisessä artikkelissa raportoidaan tuloksia pitkittäistutkimuksesta, joka on seurannut vuosina 1971-1974 syntyneitä tietyn syntymäriskin omaavia henkilöitä aikuisuuteen. Huolimatta lievästi heikommasta peruskoulusuoriutumisesta ei pienipainoisena syntyneiden ammatillinen tilanne 30 vuoden ikäisenä tutkimuksessa ryhmätasolla eronnut kontrolliryhmästä. Myöhemmän iän tuoma kuormitus kuitenkin syytä pitää mielessä ja tuen tarvetta tulee arvioida yksilöllisesti.

Toinen artikkeli käsitteli systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin ohitusleikattujen potilaiden muistisuoriutumista. Haku löysi vain kolme pidemmän aikavälin seurantaa koskevaa kontrolloitua tutkimusta. Niiden perusteella ohitusleikkaus ei heikennä muistitoimintoja 12 kuukauden seurannassa. Aiemmissa tutkimuksissa löydetty kognitiivinen heikentyminen on voinut liittyä muihin syihin, esim taustalla olevaan verisuonitautiin.

Kolmas artikkeli on niinikään systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Se tarkastelee virtuaalitodellisuuden käyttöä aivoverenkiertohäiriöpotilaiden visuospatiaalisten häiriöiden neuropsykologisessa kuntoutuksessa. Tulosten perusteella menetelmällä on saavutettavissa vaikuttavuutta. Tutkimusten laatua on kuitenkin varaa parantaa.

Toimituksen valinnoissa on esillä kaksi väitöskirjaa, Katri Turusen työ aivoinfarktipotilaiden muistin ja toiminnanohjauksen kehittymistä kahden vuoden seurannassa, sekä Matti Vartiaisen suomalaisittain uraauurtava työ ammattijääkiekkoilijoilla käytettävistä kognitiivisista ja motorisista arviointimenetelmistä. Lisäksi kerrotaan kahdesta gradusta, joista toinen on Emilia Lindholmin pilottitutkimus tehohoidon aikaisen aivojen heikon happeutumisen yhteydestä kognitioon, ja toinen Andres Levitskin tutkimus väsymyksen yhteydestä liukkaalla kelillä ajamiseen.

Lukijoita kannustetaan lämpimästi perehtymään myös Psykologia-lehden juuri ilmestyneeseen teemanumeroon 2/2021, joka käsittelee lasten neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta. Teemanumeron katsaukset ovat kaikki erikoispsykologikoulutuksessa syntyneitä lopputöitä.

Kirjoittajan esittely

Laura Hokkanen, Helsingin yliopisto

Psykologian ja logopedian osasto

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-05-31

Numero

Osasto

Päätoimittajalta