Toimituksen valinnat 2_2021

Kirjoittajat

  • Hanna Jokinen-Salmela Helsingin yliopisto
  • Annamari Tuulio-Henriksson Helsingin yliopisto

Abstrakti

Toimituksen valinnat on Neuropsy Open -lehden vakiopalsta, jossa toimituksen jäsenet nostavat esiin kliinisen neuropsykologian alan viimeaikaisia väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia. Tämä vuoden 2021 toinen numero keskittyy kliinisen aikuisneuropsykolo-
gian aiheisiin. Toimituksen valinnat noudattelevat tätä teemaa.

Kirjoittajien biografiat

Hanna Jokinen-Salmela, Helsingin yliopisto

Psykologian ja logopedian osasto

Annamari Tuulio-Henriksson, Helsingin yliopisto

Psykologian ja logopedian osasto

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-05-31

Numero

Osasto

Toimituksen valinnat