Toimituksen valinnat 1_2022

Kirjoittajat

  • Hanna Jokinen-Salmela Helsingin yliopisto, Psykologian ja logopedian osasto, Lääketieteellinen tiedekunta
  • Annamari Tuulio-Henriksson Helsingin yliopisto, Psykologian ja logopedian osasto, Lääketieteellinen tiedekunta
  • Sanna Koskinen Helsingin yliopisto, Psykologian ja logopedian osasto, Lääketieteellinen tiedekunta

Avainsanat:

väitöskirja, Pro gradu -työ

Abstrakti

Toimituksen valinnat on Neuropsy Open-lehden vakiopalsta, jossa toimituksen jäsenet nostavat esiin kliiniseen neuropsykologian alaan liittyviä viimeaikaisia väitöskirjoja ja pro gradu-tutkielmia.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-08

Numero

Osasto

Toimituksen valinnat