Lääkkeettömien interventioiden vaikutus uniongelmiin autismikirjon lapsilla: systemaattinen kirjallisuuskatsaus.

Kirjoittajat

  • Hanna-Leena Niemi Helsingin yliopisto, Psykologian ja logopedian osasto

Avainsanat:

uniongelmat, autismikirjo, lääkkeettömät interventiot

Abstrakti

Uniongelmat ovat hyvin yleisiä autismikirjon lapsilla. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että autismikirjosta kärsivät henkilöt eivät reagoi yhtä hyvin uniongelmien hoitokeinoihin kuin henkilöt, joilla ei ole autismikirjon piirteitä. Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan autismikirjon lasten vastetta erilaisiin lääkkeettömiin univaikeuksien hoitokeinoihin. Tässä katsauksessa tarkasteltiin 5 tutkimusta, joissa oli koe-kontrolliasetelmalla tutkittu lääkkeettömien interventioiden vaikutusta autistimikirjon lapsilla. Yksi tutkimuksista oli laadullinen, vanhempien haastatteluihin perustuva tutkimus vanhempien kokemuksista eri interventioista neurologisten lasten uniongelmissa. Muissa neljässä tutkimuksessa tutkittiin käytetyn intervention vaikutusta lapsen uneen. Käytetyillä interventioilla löydettiin ainoastaan vähäistä mitattavaa hyötyä autististen lasten uneen. Tässä tutkimuksessa ainoastaan 12 viikon fyysisellä aktiviteetillä oli vaikutusta autismikirjon lasten unen tehokkuuteen, nukahtamisajan lyhenemiseen, unessaoloaikaan ja heräämisajan lyhenemiseen aktigrafi-mittauksilla todennettuna. Vaikka interventioiden mitattavat vaikutukset autismista kärsivien lasten uneen olivat vähäisiä, kokivat vanhemmat silti saaneensa interventioista apua. Subjektiivisesta hyödystä huolimatta haasteena on edelleen, miten autismikirjon lapsille räätälöitäisiin juuri heille sopivia uniongelmiin vaikuttavia interventioita.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-06-13

Numero

Osasto

Artikkelit