Luetun ymmärtämisen taitojen kuntouttaminen lapsilla, joilla on autismikirjon häiriö - systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Kirjoittajat

  • Taina Yli-Hynnilä Helsingin yliopisto, Psykologian ja logopedian osasto

Avainsanat:

Autismikirjon häiriö, luetun ymmärtäminen, interventiot, kuntoutus

Abstrakti

Hyvästä teknisestä lukutaidosta huolimatta lapsilla, joilla on autismikirjon häiriö, on usein vaikeuksia luetun ymmärtämisessä. Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta luetun ymmärtämisen taitoihin lapsilla, joilla on autismikirjon häiriö. Haku toteutettiin Medline- ja PsycINFO -tietokannoista ja se tuotti 5 originaalitutkimusta, joissa oli tutkittu intervention vaikutusta luetun ymmärtämisen taitoihin lapsilla, joilla on autismikirjon häiriö. Kolmessa tutkimuksessa interventio vaikutti myönteisesti luetun ymmärtämiseen ja kahdessa muussa tutkimuksessa interventiolla oli myönteistä vaikuttavuutta lukusujuvuuteen, käsitteiden ja pääasioiden parempaan tunnistamiseen sekä tarinan uudelleen kerrontaan, mitkä ovat
tärkeitä taustataitoja luetun ymmärtämisessä. Efektikoot olivat suuria tai keskisuuria. Tämän katsauksen perusteella voidaan todeta, että luetun ymmärtämiseen sekä sen taustataitojen kehittymiseen pystytään vaikuttamaan erilaisin interventioin lapsilla, joilla on autismikirjon häiriö.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-06-13

Numero

Osasto

Artikkelit