Päätoimittajalta 1_2024

Kirjoittajat

  • Laura Hokkanen Helsingin yliopisto, psykologian ja logopedian osasto

Abstrakti

Käsillä on Neuropsy Open -verkkojulkaisun järjestyksessä yhdeksäs numero. Lehteä on toimitettu jo vuodesta 2020 alkaen tarkoituksena julkaista Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksessa laadittuja lopputöitä ja informoida lukijoita kiinnostavista yliopistojen piirissä ilmestyneistä alaan liittyvistä opinnäytetöistä.

Ensimmäinen artikkeli on Anna-Mari Auerin systemaattinen katsaus alhaisten veren rauta-arvojen yhteydestä ADHD-oireisiin lapsilla. Kirjallisuushaussa löytyi 12 originaalitutkimusta, joissa asetelmat vaihtelivat. ADHD-ryhmissä rauta-arvot todettiin pääosin merkitsevästi kontrolliryhmien arvoja alhaisemmiksi. Mukana oli yksi interventiotutkimus, jonka tulokset antoivat näyttöä rautalisän vaikutuksista ADHD-oireiden vähenemiseen. Tutkimuksia aiheesta tarvitaan kuitenkin lisää.

Toinen artikkeli on Satu Peitson katsaus, joka tarkastelee miten lasten kaksikielisyys on huomioitu tutkimuskirjallisuudessa teknisen lukutaidon interventiotutkimuksissa. Interventi-oista hyötymiseen olivat yhteydessä alkumittauksessa todetut vahvat fonologiset taidot sekä äidinkielen sujuva lukutaito. Tärkeäksi todettiin luki-valmiuksien sekä teknisen lukutaidon alkuarviointi ja edistymisen seuranta lapsen molemmilla kielillä.

Kolmas artikkeli on Päivi Ylikosken katsaus, jossa tarkastellaan lievän kehitysvammaisuuden ja laaja-alaisten oppimisvaikeuksien määritelmiä sekä kognitiivisten tutkimustulosten ja toimintakyvyn suhdetta. Erityisesti kokonaisälykkyysosamäärän merkitys diagnostiikassa nousee kriittiseen tarkasteluun.

Lopussa toimituksen poimintoina neljä väitöskirjaa (Johanna Nukari ja Emmi Pentikäinen Helsingin yliopistosta, Sherin Elsheikh Oulun yliopistosta ja Aino Yliranta Tampereen yliopistosta) ja neljä Helsingin yliopiston maisteritutkielmaa neuropsykologisista aiheista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-27

Numero

Osasto

Päätoimittajalta