Erityiskoulu toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan koulupaikkana

Kirjoittajat

  • Marjo-Rita Mäkäräinen
  • Karoliina Kivilompolo

Abstrakti

Tässä artikkelissa käsitellään toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden opetuksen järjestämistä erityiskoulussa opettajan näkökulmasta. Aihetta lähestytään käytännön kokemusten kautta tutkimustietoon peilaten. Opetuksen järjestämisen tapoihin on
kohdistunut monia muutostarpeita eri aikoina, ja esimerkiksi opetussuunnitelman perusteiden uudistukset ovat kohdistuneet myös toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen. Opetuksen järjestäminen inklusiivisesti heijastuu luokka- tai koulumuotoisen
erityisopetuksen tarpeen vähenemiseen, joskaan se ei ole poistanut erityisopetuksen ja erityiskoulujen tarvetta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18 — Päivitetty 2022-05-23

Versiot

Numero

Osasto

Artikkelit