Mitä erityinen tarkoittaa?

Kirjoittajat

  • Timo Saloviita

Abstrakti

Käsite ”erityinen” on koulumaailmassa luonut oman sanaperheensä: erityistarve,
erityisopetus, erityisopettaja. Näihin käsitteisiin liittyvät mielikuvat määräävät tavan,
jolla erityisopetusta koulumaailmassa ymmärretään ja oikeutetaan. ”Erityisen” käsite
kuuluu kuitenkin niihin sanoihin, jotka kätkevät sisäänsä yllätyksiä. Yleiskäsitteenä se
tarkoittaa poikkeamista siitä, mikä on normaalia. Erityisopetuksesta puhuttaessa sana
on alkanut saada myös muita sisältöjä. Lainsäädännössä siihen liitetään jopa outoja
määritteitä. Erityispedagogiikassa se on repeytynyt irti suhteestaan ”normaaliin” ja
alkanut merkitä absoluuttista erityisyyttä. Tämä reifikaatioksi kutsuttu ilmiö on antanut
erityispedagogiikalle tieteenä sinänsä vieraan ideologisen latauksen. Lisäksi se on
tuottanut joukon käytännön kummallisuuksia.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-10-27

Numero

Osasto

Artikkelit