Opettajaksi opiskelevien käsityksiä oppimisen ja koulunkäynnin tuen arviointivastuun jakaantumisesta

Kirjoittajat

  • Minna Kyttälä
  • Vilma Leppänen
  • Piia Björn

Abstrakti

Suomessa toteutettava oppimisen ja koulunkäynnin tuen malli edellyttää moniammatillista
yhteistyötä sekä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tuen toteuttamiseen
liittyvät velvollisuudet ja vastuut koskevat kaikkia opettajia. Raportoimme seuraavassa
tuloksia siitä, minkälainen käsitys eri opintosuunnissa opettajaksi opiskelevilla ryhmillä
on oppimisen tukeen liittyvän arviointivastuun jakaantumisesta edustamansa opettajaryhmän,
muiden opettajaryhmien ja koulupsykologin tai muiden ammattilaisten sekä
oppilaan ja vanhempien/huoltajien välillä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-10-27

Numero

Osasto

Artikkelit