Tehostetun ja erityisen tuen rajapinnat kunnissa opetuksen järjestäjien näkemysten mukaan

Kirjoittajat

  • Irene Rämä
  • Meri Lintuvuori

Abstrakti

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuoden 2022 alkupuolella selvityksen, joka
koski opetuksen järjestäjien näkemyksiä oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyistä
kunnissa. Tässä tekstissä referoidaan lyhyesti kyseisen selvityksen loppuraportin
tiivistelmään perustuen joitain tuloksia, jotka liittyvät tehostetun ja erityisen tuen rajapintojen
määrittelemiseen kunnissa. Koko raportti on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön
verkkosivuilla (ks. lähteet lopussa).

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-10-27

Numero

Osasto

Artikkelit