Ymmärrystä, yksilöllisyyttä ja yksiselitteisyyttä – autismikirjon oppilaan sosiaalisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen tukeminen

Kirjoittajat

  • Anniina Kämäräinen
  • Anni Kilpiä
  • Eija Kärnä

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään ensimmäisiä tutkimustuloksia autismikirjon oppilaiden
osallisuutta ja vuorovaikutusta koulutovereiden kanssa kouluympäristössä
tarkastelevasta Peer Interactions involving Children with Autism Spectrum disorder
in inclusive classrooms (PEICAS) -tutkimushankkeesta. Hankkeessa kerättyihin
haastattelu- ja havainnointiaineistoihin pohjautuvien tulosten mukaan hyväksyvä
ilmapiiri, opettajan luomat selkeät struktuurit sekä yksilöllisyyden huomiointi ovat
keskeisiä autismikirjon oppilaan osallistumista ja vuorovaikutusta tukevia tekijöitä.
Tämän lisäksi autismikirjon oppilaiden, heidän oppilastovereidensa kuin koulun
henkilökunnankin ymmärryksen lisääminen vuorovaikutuksen ja vuorovaikutustapojen
moninaisuudesta olisi tärkeää. Tulosten pohjalta esitetään näkökulmia autismikirjon
oppilaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta tukevista tekijöistä kouluarjessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-10-27

Numero

Osasto

Artikkelit