Tutkimusperustaisuus työn kivijalkana

Kirjoittajat

  • Terhi Ojala
  • Iines Palmu
  • Sanna Komu

Abstrakti

Artikkelin kirjoittajat työskentelevät Opetushallituksen alaisessa Oppimis- ja
ohjauskeskus Valterissa muodostaen tutkimusyhteistyötä koordinoivan työryhmän,
Tutkan. Ryhmän tehtävänä on vahvistaa ja kehittää tutkimuspohjaista työotetta
sekä teoreettisesti perusteltuja toimintatapoja Valterissa uusinta tutkimustietoa
seuraten ja levittäen. Lisäksi haluamme edistää hyvistä käytänteistä tehtävää
tutkimusta ja olla mukana juurruttamassa uusia, tutkitusta tiedosta johdettuja
toimintatapoja.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-10-27

Numero

Osasto

Artikkelit