Pintaraapaisuja tablettien käytön yhteyksistä oppilaiden motivaatioon

Kirjoittajat

  • Laura Lampi Tutkimusavustaja, Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskus

Abstrakti

Tämä kirjoitus pohjautuu Laura Lammen pro gradu -tutkielmaan neljäsluokkalaisten oppilaiden motivaation ja tablet-tietokoneiden käytön yhteydestä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena oli tuen piiriin kuuluvien oppilaiden motivaatio ja sen mahdollinen muutos suhteessa tablettien käyttöön. Näitä muutoksia analysoitiin suhteessa yleisopetuksen oppilaisiin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-02-07

Numero

Osasto

Artikkelit